Napisz
do nas!
Zapytania
ofertowe
   

Strona
frontowa

Nasza Firma

Zakład Produkcyjno-Usługowy CMOL-FRUT zlokalizowany jest w gminie Cmolas w województwie podkarpackim przy drodze krajowej nr 9, Rzeszów - Radom. Zakres działalności: mrożenie owoców i warzyw. Lokalizacja ta odpowiada „na skraju dawnej puszczy sandomierskiej”.

Tereny te historycznie należały do bardzo ubogich z uwagi na niska jakość gleb uprawnych oraz rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Pomimo rozwoju przemysłu (Rzeszów, Mielec, Nowa Dęba, Stalowa Wola - dawny COP oraz Tarnobrzeg) rejon ten cechuje wysoki stopień bezrobocia.
Firma powstała wykorzystując naturalne uwarunkowania:

  • niska jakość gleb, które nadają się znakomicie do upraw owoców takich jak poziomki, truskawki, aronia
  • wysokie bezrobocie
  • bogactwo runa leśnego na tym obszarze
  • znaczna stosunkowo odległość od ośrodków przetwórstwa owoców i warzyw (Leżajsk, Dębica, Dwikozy, Rzeszów).

Zakład jest własnością prywatną, z jednoosobowym stylem zarzadzania.

Został wzniesiony od podstaw na wykupionych gruntach, stanowiących dzikie wysypisko śmieci. Rozpoczęcie budowy Zakładu to rok 1990
i od tego czasu następuje jego stopniowy rozwój tak w zakresie zdolności produkcyjnych, jak i poszerzania bazy pozyskiwania owoców miękkich. Rozwój zdolności produkcyjnych uzyskiwano przez kolejne inwestycje, tak w zwiększaniu liczby komór chłodniczych jak i związanych z nimi urządzeniami sprężarkowymi do utrzymywania temperatur ujemnych. Dzięki temu świadczymy usługi mrożenia owoców i warzyw.Budynek administracyjny naszej firmy

Obecność Zakładu spowodowała zwiększenie powierzchni upraw owoców miękkich w strefie jego działalności. Produkcja CMOL-FRUT trafia na rynki Unii Europejskiej, a jej głównym walorem jest pochodzenie owoców z terenów o bardzo niskim stopniu zdegradowania środowiska, otrzymanych z upraw prowadzonych w sposób prawie, ze zbliżonych do warunków naturalnych, ich pozytywna cecha szczególnie ceniona, jest brak przekroczeń stężeń azotynów, azotanów oraz innych substancji toksycznych z uwagi na naturalny sposób nawożenia. Pomimo wysokiej jakości, nasze produkty musza na rynkach Unii konkurować z owocami wyprodukowanymi na plantacjach o intensywnych metodach upraw, niejednokrotnie w gałęziach dotowanych przez poszczególne Państwa. Aby sprostać tak wysokim wymaganiom, Firma wprowadziła HACCP oraz system BRC i na bieżąco prowadzi monitoring kosztów produkcji. Jest to niezbędne, aby utrzymać się na rynku, wymaga to jednocześnie ogromnej determinacji przy konkurencji z dotowana przez Państwa Unijne produkcja, w celu zapewnienia dalszego rozwoju Firmy i jej utrzymania się na rynku w roli producenta wyrobów z kategorii „zdrowa i tania żywność”.


Widok od strony ulicy
 

Rampa
załadunkowa